Kompletný zoznam hier

Toto je úplny aktuálny abecedný zoznam hier pre všetky platformy, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na týchto stránkach (pravdaže zoznam stále rastie). Súbory hier sa dajú stiahnuť aj priamo z tohto zoznamu. Pri každej hre je uvedená aj jej dĺžka a priamy link na recenziu, pod ktorou sa táto hra nachádza.

A tu je najskôr na stiahnutie .rtf súbor so zoznamom všetkých recenzií, ktoré tu časom plánujem mať, teda akýsi todo list, alebo ak chcete flight plan:

Zoznam vsetkych recenzii.rtf

 

Atari 2600 VCS - 40 súborov, 40 hier:
Súbor hry Dĺžka Recenzia Návod?
3-D Tic-Tac-Toe.bin 2kb 3-D Tic-Tac-Toe
Battlezone (PAL).bin 8kb Battlezone
Battlezone.bin 8kb Battlezone
Commando.bin 16kb Los Angeles SWAT, Commando
Conquest of Mars.bin 16kb Caverns of Mars 1, 2, Phobos
Crystal Castles.bin 16kb Crystal Castles
Decathlon.bin 8kb Decathlon
Frogger II Threee Deep.bin 8kb Frogger, Frogger II
Frogger.bin 4kb Frogger, Frogger II
Gremlins.bin 8kb Gremlins
Gunfight.bin 4kb Outlaw & Howitzer, Outlaw, Gunfight
H.E.R.O..bin 8kb H.E.R.O.
Ikari Warriors.bin 16kb Ikari Warriors
James Bond.bin 8kb James Bond
Jr. Pac-Man.bin 16kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Jungle Hunt.bin 8kb Jungle Hunt, Jungle Boy
Kaboom!.bin 2kb Kaboom!
Keystone Kapers.bin 4kb Keystone Kapers
Last Starfighter.bin 16kb Last Starfighter, Star Raiders 2
MegaMania.bin 4kb Megamania
Miner 2049er vol.2.bin 8kb Miner 2049er, Bounty Bob Strikes Back!
Miner 2049er.bin 8kb Miner 2049er, Bounty Bob Strikes Back!
Missile Command.bin 4kb Missile Command
Moon Patrol.bin 8kb Moon Patrol
Mouse Trap.bin 4kb Mouse Trap
Ms. Pac-Man.bin 8kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Outlaw.bin 2kb Outlaw & Howitzer, Outlaw, Gunfight
Pac-Man.bin 4kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
RealSports Tennis.bin 8kb Atari Tennis, RealSports Tennis
Robin Hood.bin 8kb Robin Hood
Seawolf.bin 4kb Seawolf II, Seawolf
Skiing.bin 2kb Olympic Skier, Skiing
Solaris.bin 16kb Last Starfighter, Star Raiders 2
Star Raiders.bin 8kb Star Raiders
Star Wars.bin 8kb Star Wars arcade games
Super Cobra.bin 8kb Super Cobra, Scramble klony
Tapper.bin 8kb Tapper
Tempest.bin 8kb Livewire 1, 2, Tempest, Tempest 2000
This Planet Sucks.bin 4kb Stellar Shuttle, Lunar Rescue
Zaxxon.bin 8kb Zaxxon, Super Zaxxon

 

Atari XL/XE (8bit) - 298 súborov, 271 hier:
Súbor hry Dĺžka Recenzia Návod?
3-D Tic-Tac-Toe.atr 5kb 3-D Tic-Tac-Toe
3D-Pac Plus.atr 91kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Action Biker.atr 91kb Action Biker
Activision Decathlon (crack).atr 17kb Decathlon
Activision Decathlon.car 17kb Decathlon
Agent USA.atr 91kb Agent USA
Air Rescue.xex 13kb Choplifter
Air Strike II.atr 91kb Super Cobra, Scramble klony
Air Strike.atr 14kb Super Cobra, Scramble klony
Alien Ambush (cheat).atr 65kb Alien Ambush
Alien Ambush.atr 5kb Alien Ambush
Alien Ambush.car 5kb Alien Ambush
Alley Cat (SynSoft).atr 33kb Alley Cat
Alley Cat (Synapse).atr 33kb Alley Cat
Amaurote 128! -128kb.xex 109kb Amaurote
Amaurote.atr 28kb Amaurote
Archon 2 - Adept.atr 36kb Archon, Archon Ultra
Archon.atr 28kb Archon, Archon Ultra ano
Archon.atx 98kb Archon, Archon Ultra
Archon.car 33kb Archon, Archon Ultra
Atari Tennis.atr 17kb Atari Tennis, RealSports Tennis
Atari Tennis.car 17kb Atari Tennis, RealSports Tennis
Ataristuv protiutok.xex 62kb Pomsta šíleného ataristy, Ataristův protiútok
Atomia.atr 26kb Atomix
Atomix Plus.atr 33kb Atomix
Aztec (1982).atr 91kb Aztec
Aztec (1986).cas 36kb Aztec
Aztec (cz).xex 33kb Aztec
Aztec (many versions).xex 38kb Aztec
BC's Quest for Tires (cheat).atr 65kb BC's Quest for Tires
BC's Quest for Tires.atr 65kb BC's Quest for Tires
BC's Quest for Tires.car 17kb BC's Quest for Tires
Ballblaster (beta).atr 91kb Ballblazer, Masterblazer
Ballblazer (beta).atr 31kb Ballblazer, Masterblazer
Ballblazer.atr 91kb Ballblazer, Masterblazer
Ballblazer.car 65kb Ballblazer, Masterblazer
Barbarian (pl).atr 131kb Barbarian 1, 2, Death Sword
Battle Ships -disk1.atr 131kb Battleships
Battle Ships -disk2.atr 131kb Battleships
BattleZone (5200 version).xex 16kb Battlezone
BattleZone -128k.xex 45kb Battlezone
BattleZone.rom 65kb Battlezone
Behind Jaggi Lines! (beta).atr 33kb Rescue on Fractalus!
Bio-defense.atr 15kb Bio-defense
Bounty Bob Strikes Back!.atr 91kb Miner 2049er, Bounty Bob Strikes Back!
Bounty Bob Strikes Back!.car 41kb Miner 2049er, Bounty Bob Strikes Back!
Captain Beeble (cheat).atr 65kb Captain Beeble
Captain Beeble.atr 17kb Captain Beeble
Captain Beeble.car 17kb Captain Beeble
Capture the Flag -no SIO.atr 91kb Capture the Flag, Wayout
Caverns of Mars (cheat).atr 65kb Caverns of Mars 1, 2, Phobos
Caverns of Mars 2.atr 65kb Caverns of Mars 1, 2, Phobos
Caverns of Mars.atr 91kb Caverns of Mars 1, 2, Phobos
Choplifter! (1982).atr 32kb Choplifter
Choplifter! (1982, alt).car 17kb Choplifter
Choplifter! (1982, b&w hack).atr 65kb Choplifter
Choplifter! (1988).car 65kb Choplifter
Choplifter! (1988).xex 42kb Choplifter
Colossus Chess 3.0.atr 91kb Colossus Chess 3, 4, X
Colossus Chess 4.0 (splash).xex 39kb Colossus Chess 3, 4, X
Colossus Chess 4.0.atr 91kb Colossus Chess 3, 4, X
Colossus Chess 4.1.atr 34kb Colossus Chess 3, 4, X
Comet Game.atr 65kb Comet Game
Commando (alt) -320kb.xex 129kb Los Angeles SWAT, Commando
Commando.rom 128kb Los Angeles SWAT, Commando
Computer War.atr 91kb Computer War
Computer War.car 17kb Computer War
Crystal Castles (1984, beta 1).rom 16kb Crystal Castles
Crystal Castles (1984, beta 2).rom 16kb Crystal Castles
Crystal Castles (1984, prototype).atr 65kb Crystal Castles
Crystal Castles (1984, prototype, cheat).xex 13kb Crystal Castles
Crystal Castles (1988).rom 33kb Crystal Castles
Crystal Castles (1988).xex 24kb Crystal Castles
Dan Strikes Back (cheat).atr 65kb Diamonds, Dan Strikes Back
Dan Strikes Back.atr 65kb Diamonds, Dan Strikes Back
Dark Forest.atr 91kb Dark Forest
Darts.atr 10kb Darts
Deathzone.atr 8kb Deathzone
Diamonds (cheat).atr 65kb Diamonds, Dan Strikes Back
Diamonds.atr 65kb Diamonds, Dan Strikes Back
Dimension X.atr 91kb Dimension X
Dogfight -basic.atr 91kb Dogfight
Dreadnaught Factor.atr 9kb Dreadnaught Factor
Dreadnaught Factor.car 9kb Dreadnaught Factor
Dump Machine (de).atr 14kb Dump Machine
Dyna Blaster.xex 46kb Dyna Blaster
Electrician.atr 26kb Electrician
Electrician.atx 63kb Electrician
Elektra Glide.atr 91kb Elektra Glide
Encounter! -16K.cas 14kb Encounter!, Backlash
Encounter! -32K.cas 29kb Encounter!, Backlash
Encounter!.atr 30kb Encounter!, Backlash
F-15 Strike Eagle.atr 131kb F-15 Strike Eagle 1, 2, 3
Fire Birds (alpha) -basic.atr 91kb Fire Birds
Fire Birds -basic.atr 91kb Fire Birds
Fire Chief.atr 91kb Fire Chief
Firefleet.atr 21kb Firefleet
Flip and Flop.atr 65kb Flip and Flop
Flip and Flop.car 17kb Flip and Flop
Forbidden Forest.atr 14kb Forbidden Forest
Frogger (Parker).rom 8kb Frogger, Frogger II
Frogger (Sierra, Benton).xex 19kb Frogger, Frogger II
Frogger (Sierra, Harris).atr 20kb Frogger, Frogger II
Frogger II Sewer Level.xex 9kb Frogger, Frogger II
Frogger II Threee Deep (cheat).atr 65kb Frogger, Frogger II
Frogger II Threee Deep.xex 20kb Frogger, Frogger II
Froggie.xex 5kb Frogger, Frogger II
Galactic Empire.atr 23kb Galactic Empire
Great American Cross-Country Road Race.atr 91kb G.A.C.C. Road Race
Gremlins (5200 version).atr 91kb Gremlins
Guild of Thieves -disk1.atr 131kb Guild of Thieves, The Pawn
Guild of Thieves -disk2.atr 131kb Guild of Thieves, The Pawn
Gun Law.atr 43kb Gun Law
Gunfight (Epyx) -OS-B.atr 11kb Outlaw & Howitzer, Outlaw, Gunfight
Gunfight (Epyx).xex 13kb Outlaw & Howitzer, Outlaw, Gunfight
H.E.R.O..atr 91kb H.E.R.O.
Hijack!.atr 31kb Hijack!
Hopper -basic.atr 91kb Frogger, Frogger II
Hyperblast!.atr 11kb Hyperblast!
International Karate EE (2014).xex 45kb International Karate, World Karate Championship, IK+
International Karate.atr 91kb International Karate, World Karate Championship, IK+
Into Deep!.atr 13kb H.E.R.O.
Into the Eagle's Nest (crack).atr 21kb Into the Eagle's Nest
Into the Eagle's Nest.car 33kb Into the Eagle's Nest
James Bond (prototype).atr 17kb James Bond
James Bond.rom 16kb James Bond
Jawbreaker (ver.1).atr 91kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Jawbreaker (ver.2).atr 91kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Jet Set Willy 2007 (updated).xex 39kb Jet Set Willy, Manic Miner
Jet Set Willy 2007.xex 35kb Jet Set Willy, Manic Miner
Jet Set Willy.atr 38kb Jet Set Willy, Manic Miner
Jetboy.xex 19kb Jetpac, Jetman, Jetboy
Jetman.atr 14kb Jetpac, Jetman, Jetboy
Jirka Hradec in special mission.xex 17kb Jirka Hradec in Special Mission
Jr. Pac-Man (prototype).car 17kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Jr. Pac-Man.atr 17kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Jumpman Junior.atr 65kb Jumpman, Jumpman Junior
Jumpman Junior.car 17kb Jumpman, Jumpman Junior
Jumpman.atr 91kb Jumpman, Jumpman Junior
Jungle Hunt (cheat).atr 65kb Jungle Hunt, Jungle Boy
Jungle Hunt.atr 65kb Jungle Hunt, Jungle Boy
Jungle Hunt.car 17kb Jungle Hunt, Jungle Boy
Kaboom!.atr 91kb Kaboom!
Kaboom!.car 5kb Kaboom!
Karateka.atr 91kb Karateka
Karateka.car 129kb Karateka
Kennedy Approach.atr 91kb Kennedy Approach
Keystone Kapers.atr 9kb Keystone Kapers
Keystone Kapers.car 9kb Keystone Kapers
Labyrinth 2.atr 91kb Labyrinth II
Labyrinth.atr 91kb Labyrinth
Landscape (beta).atr 31kb Stealth
Laser Hawk.atr 47kb Super Cobra, Scramble klony
Last Starfighter (prototype).atr 65kb Last Starfighter, Star Raiders 2
Last Starfighter (prototype).car 17kb Last Starfighter, Star Raiders 2
Leader Board Golf Tournament Disk (standalone).xex 26kb Leader Board Golf
Leader Board Golf Tournament Disk.atr 91kb Leader Board Golf
Leader Board Golf.atr 91kb Leader Board Golf
Lemmingi (pl).atr 131kb Lemmings, Oh No! More Lemmings, Lemmings 2: The Tribes
Lemmings.atr 91kb Lemmings, Oh No! More Lemmings, Lemmings 2: The Tribes
Livewire 2.atr 7kb Livewire 1, 2, Tempest, Tempest 2000
Livewire.atr 5kb Livewire 1, 2, Tempest, Tempest 2000
Loco.atr 91kb Loco
Los Angeles SWAT.cas 27kb Los Angeles SWAT, Commando
Los Angeles SWAT.xex 25kb Los Angeles SWAT, Commando
Manic Miner.xex 28kb Jet Set Willy, Manic Miner
Master of the Lamps.atr 91kb Master of the Lamps
MegaMania.atr 65kb Megamania
MegaMania.car 9kb Megamania
Meteors (alpha) -basic.atr 91kb Meteors
Meteors -basic.atr 91kb Meteors
Meteors PMG -basic.atr 91kb Meteors PMG
Minefield -basic.atr 91kb Minefield
Miner 2049er (fixed).car 17kb Miner 2049er, Bounty Bob Strikes Back!
Miner 2049er.atr 65kb Miner 2049er, Bounty Bob Strikes Back!
Miner 2049er.car 17kb Miner 2049er, Bounty Bob Strikes Back!
Missile Command (splash).atr 65kb Missile Command
Missile Command+.car 17kb Missile Command
Missile Command.car 9kb Missile Command
Moon Patrol Redux 4.0.xex 28kb Moon Patrol
Moon Patrol.atr 17kb Moon Patrol
Moon Patrol.car 17kb Moon Patrol
Mouse Trap.atr 91kb Mouse Trap
Ms. Pac-Man (cheat).atr 65kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Ms. Pac-Man.atr 65kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Ninja.atr 91kb Ninja, Ninja Mission
Olympic Skier.atr 15kb Olympic Skier, Skiing
Outlaw & Howitzer.atr 65kb Outlaw & Howitzer, Outlaw, Gunfight
Outlaws.atr 91kb Outlaws
Pac-Man (Datasoft).atr 91kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Pac-Man (cheat).atr 65kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Pac-Man Arcade (hack).xex 24kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Pac-Man.car 9kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Pawn - disk1.atr 131kb Guild of Thieves, The Pawn
Pawn - disk2.atr 131kb Guild of Thieves, The Pawn
Phobos (cheat).atr 65kb Caverns of Mars 1, 2, Phobos
Phobos.atr 11kb Caverns of Mars 1, 2, Phobos
Planetary Defense.atr 4kb Planetary Defense
Pomsta sileneho ataristy.atr 65kb Pomsta šíleného ataristy, Ataristův protiútok
Princess and the Frog.atr 5kb Frogger, Frogger II
Princess and the Frog.car 5kb Frogger, Frogger II
Pristatie na Mesiaci -basic.atr 91kb Pristátie na Mesiaci
Qix (5200 version).atr 91kb Qix, Volfied
Qix.atr 65kb Qix, Volfied
Qix.car 9kb Qix, Volfied
Rally Speedway.atr 91kb Rally Speedway
Rally Speedway.car 17kb Rally Speedway
Realm of Impossibility.atr 91kb Zombies, Realm of Impossibility
Rebound.atr 65kb Rebound
Repton (splash).atr 39kb Repton
Repton.atr 65kb Repton
Rescue on Fractalus!.atr 91kb Rescue on Fractalus!
Rescue on Fractalus!.car 65kb Rescue on Fractalus!
Robin Hood.atr 65kb Robin Hood
Rocket Dance -basic.atr 91kb Rocket Dance
Sargon II.atr 65kb Sargon II, III, IV
Sargon III.atr 91kb Sargon II, III, IV
Scramble.xex 27kb Super Cobra, Scramble klony
Screaming Wings.atr 91kb Screaming Wings, 1943
Sea Dragon.atr 91kb Super Cobra, Scramble klony
Seafox -OS-B.car 17kb Seafox
Seafox.atr 26kb Seafox
Seawolf II.atr 15kb Seawolf II, Seawolf
Silicon Dreams 1 - Snowball.atr 65kb Snowball, Silicon Dreams Trilogy
Silicon Dreams 2 - Return to Eden.atr 91kb Snowball, Silicon Dreams Trilogy
Silicon Dreams 3 - Worm in Paradise.xex 51kb Snowball, Silicon Dreams Trilogy
Silicon Dreams Trilogy.atr 131kb Snowball, Silicon Dreams Trilogy
Silicon Warrior.atr 91kb Silicon Warrior
Silicon Warrior.car 17kb Silicon Warrior
Solo Flight - Second Edition.atr 91kb Solo Flight
Solo Flight.atr 91kb Solo Flight
Spiky Harold.atr 65kb Spiky Harold
Spitfire '40.atr 91kb Spitfire '40
Star Island.atr 12kb Star Island
Star Raiders II (crack).xex 21kb Last Starfighter, Star Raiders 2
Star Raiders II (real, prototype).atr 91kb Star Raiders
Star Raiders II.atr 65kb Last Starfighter, Star Raiders 2 ano
Star Raiders II.rom 32kb Last Starfighter, Star Raiders 2
Star Raiders.rom 8kb Star Raiders
Star Raiders.xex 9kb Star Raiders
Star Wars (1984).atr 65kb Star Wars arcade games
Star Wars (1984).car 17kb Star Wars arcade games
Star Wars (1988).atr 91kb Star Wars arcade games
Stealth.atr 33kb Stealth
Stealth.atx 53kb Stealth
Stellar Shuttle -480i.xex 14kb Stellar Shuttle, Lunar Rescue
Stellar Shuttle.atr 91kb Stellar Shuttle, Lunar Rescue
Stranded (cz).xex 24kb Stranded
Stranded.atr 65kb Stranded
Strip Poker -disk1 program - Suzi, Melissa -basic.atr 91kb Strip Poker
Strip Poker -disk2 data - Marlena, Candi -basic.atr 91kb Strip Poker
Strip Poker -disk3 data - Ernie, Earl -basic.atr 91kb Strip Poker
Strip Poker -disk4 data - Dominique, Lindsay -basic.atr 91kb Strip Poker
Strip Poker Marina.xex 44kb Strip Poker
Strip Poker Sylvia.xex 50kb Strip Poker
Stunt Car Racer -128kb.atr 131kb Stunt Car Racer
Super Cobra.atr 65kb Super Cobra, Scramble klony
Super Cobra.car 9kb Super Cobra, Scramble klony
Super Pacman.atr 91kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Super Pacman.car 17kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Super Zaxxon.atr 65kb Zaxxon, Super Zaxxon
Super Zaxxon.car 17kb Zaxxon, Super Zaxxon
Supereversion.atr 91kb Supereversion
Tail of Beta Lyrae (cheat) -OS-B.atr 65kb Tail of Beta Lyrae, The
Tail of Beta Lyrae (intro) -OS-B.atx 72kb Tail of Beta Lyrae, The
Tail of Beta Lyrae -OS-B.cas 34kb Tail of Beta Lyrae, The
Tapper (Sega).atr 91kb Tapper
Tapper (US Gold).cas 20kb Tapper
Tapper (cheat).xex 21kb Tapper
Tapper - Pilsner Urquell Special Edition (hack).xex 42kb Tapper
Tempest Xtreem playable demo.xex 40kb Livewire 1, 2, Tempest, Tempest 2000
Tetris 3D.atr 15kb Block Out, Tetris 3D
Thrax Lair.atr 12kb Thrax Lair
Tiger Attack.atr 25kb Flying Shark, Sky Shark, Tiger Attack
Tower Toppler (1988) -128kb.xex 63kb Nebulus, Tower Toppler
Tower Toppler (1988, prototype).car 65kb Nebulus, Tower Toppler
Tower Toppler (1989, prototype).car 65kb Nebulus, Tower Toppler
Trailblazer (intro).cas 23kb Trailblazer
Trailblazer.atr 91kb Trailblazer
Triad.atr 29kb Triad
U-boat.atr 91kb U-boat
UFO Hunt 2.atr 91kb UFO hunt 2
UFO Hunt.atr 91kb UFO Hunt
Wayout.atr 91kb Capture the Flag, Wayout
Who Dares Wins II.atr 91kb Who Dares Wins II
Whomper Stomper.atr 41kb Whomper Stomper
Winter Olympiad 88 -disk1.atr 91kb Winter Olympiad 88
Winter Olympiad 88 -disk2.atr 91kb Winter Olympiad 88
Winter Olympiad 88 -disk3.atr 91kb Winter Olympiad 88
Winter Olympiad 88 -disk4.atr 91kb Winter Olympiad 88
World Karate Championship.atr 131kb International Karate, World Karate Championship, IK+
Wurmi.atr 91kb Wurmi
Zaxxon (Datasoft, cheat).xex 17kb Zaxxon, Super Zaxxon
Zaxxon (Datasoft, splash).atr 91kb Zaxxon, Super Zaxxon
Zaxxon (Sega).atr 13kb Zaxxon, Super Zaxxon
Zaxxon (Sega).car 17kb Zaxxon, Super Zaxxon
Zombies (crack).atr 27kb Zombies, Realm of Impossibility
Zombies (original).atx 97kb Zombies, Realm of Impossibility

 

Atari ST/STE (16bit) - 127 súborov, 106 hier:
Súbor hry Dĺžka Recenzia Návod?
10th Frame.st 415kb 10th Frame
1943.st 820kb Screaming Wings, 1943
3D Pool.st 360kb 3D Pool, Sharkey's 3D Pool
Advanced Tactical Fighter 2.st 446kb ATF II, Airstrike USA
African Raiders-01.st 720kb African Raiders-01
Arctic Moves disk1.st 810kb Army Moves, Navy Moves, Arctic Moves
Arctic Moves disk2.st 810kb Army Moves, Navy Moves, Arctic Moves
Army Moves.st 360kb Army Moves, Navy Moves, Arctic Moves
Atomix.st 720kb Atomix
Backlash.st 720kb Encounter!, Backlash
Barbarian (tos102).st 720kb Barbarian 1, 2, Death Sword
Barbarian II disk1.st 720kb Barbarian 1, 2, Death Sword
Barbarian II disk2.st 720kb Barbarian 1, 2, Death Sword
Battle Chess.st 820kb Battle Chess
Battle Command.st 800kb Carrier Command, Battle Command
Battleships.st 720kb Battleships
Battlezone.st 720kb Battlezone
Better Dead Than Alien!.st 720kb Better Dead than Alien!
Block Out.st 720kb Block Out, Tetris 3D
Bombuzal.st 820kb Bombuzal
Carrier Command.st 800kb Carrier Command, Battle Command
Chambers of Shaolin savedisk.st 720kb Chambers of Shaolin
Chambers of Shaolin.st 820kb Chambers of Shaolin
Colossus Chess X (de).st 738kb Colossus Chess 3, 4, X
Commando.stx 928kb Los Angeles SWAT, Commando
Crystal Castles.st 360kb Crystal Castles
Defender of the Crown.st 830kb Defender of the Crown
Deuteros disk1.st 720kb Millennium 2.2, Deuteros
Deuteros disk2.st 720kb Millennium 2.2, Deuteros
Disc.st 800kb Disc
Dyna Blaster.st 729kb Dyna Blaster
Encounter ST.st 720kb Encounter!, Backlash
Enduro Racer.st 360kb Enduro Racer
F-15 Strike Eagle 2 game disk.st 800kb F-15 Strike Eagle 1, 2, 3
F-15 Strike Eagle 2 roster disk.st 720kb F-15 Strike Eagle 1, 2, 3
F-15 Strike Eagle 2 scenario disk.st 800kb F-15 Strike Eagle 1, 2, 3
F-15 Strike Eagle.stx 874kb F-15 Strike Eagle 1, 2, 3
Final Fight disk1.st 800kb Final Fight, Street Fighter
Final Fight disk2.st 800kb Final Fight, Street Fighter
Flying Shark.st 800kb Flying Shark, Sky Shark, Tiger Attack
Frogger!.msa 62kb Frogger, Frogger II
Gremlins 2 - The New Batch.st 800kb Gremlins 2: The New Batch
Guild of Thieves.st 400kb Guild of Thieves, The Pawn
Hong Kong Phooey.st 360kb Hong Kong Phooey
Ikari Warriors.st 400kb Ikari Warriors
International Karate +.st 800kb International Karate, World Karate Championship, IK+
International Karate.st 720kb International Karate, World Karate Championship, IK+
Into the Eagle's Nest.st 360kb Into the Eagle's Nest
Jet Set Willy.st 360kb Jet Set Willy, Manic Miner
Jetpac.msa 534kb Jetpac, Jetman, Jetboy
Jungle Boy.stx 1515kb Jungle Hunt, Jungle Boy
Kaboom.st 360kb Kaboom!
Karateka.st 360kb Karateka
Kennedy Approach.st 720kb Kennedy Approach
Knights of the Sky.st 820kb Knights of the Sky
LB Pro Golf Simulator Tournament Disk 1.st 800kb Leader Board Golf
LB Pro Golf Simulator.st 360kb Leader Board Golf
Lemmings (tos106).st 810kb Lemmings, Oh No! More Lemmings, Lemmings 2: The Tribes
Lemmings 2 - The Tribes.st 810kb Lemmings, Oh No! More Lemmings, Lemmings 2: The Tribes
Lotus Esprit Turbo Challenge.st 747kb Lotus Esprit Turbo Challenge, Lotus Turbo Challenge II, Lotus III: The Ultimate Challenge
Lotus III - The Ultimate Challenge.st 720kb Lotus Esprit Turbo Challenge, Lotus Turbo Challenge II, Lotus III: The Ultimate Challenge
Lotus Turbo Challenge II.st 720kb Lotus Esprit Turbo Challenge, Lotus Turbo Challenge II, Lotus III: The Ultimate Challenge
Magnetic Scrolls Compilation disk1.st 720kb Guild of Thieves, The Pawn
Magnetic Scrolls Compilation disk2.st 720kb Guild of Thieves, The Pawn
Magnetic Scrolls Compilation disk3.st 720kb Guild of Thieves, The Pawn
Magnetic Scrolls Compilation disk4.st 720kb Guild of Thieves, The Pawn
Masterblazer.st 720kb Ballblazer, Masterblazer
Mega lo Mania.st 810kb Mega lo Mania
Metal Mutant.st 840kb Metal Mutant
Millennium 2.2 disk1.st 400kb Millennium 2.2, Deuteros
Millennium 2.2 disk2.st 360kb Millennium 2.2, Deuteros
Missile Command.stx 865kb Missile Command
Moon Patrol.st 800kb Moon Patrol
Mouse Trap.st 360kb Mouse Trap
Navy Moves.st 810kb Army Moves, Navy Moves, Arctic Moves
Nebulus.st 720kb Nebulus, Tower Toppler
Ninja Mission.st 360kb Ninja, Ninja Mission
North & South.st 720kb North & South
Nova.st 720kb Nova
Oh No! More Lemmings.st 810kb Lemmings, Oh No! More Lemmings, Lemmings 2: The Tribes
Oil Imperium (tos102).msa 801kb Oil Imperium
Pac-Mania.st 400kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Paragliding disk1.st 800kb Paragliding
Paragliding disk2.st 800kb Paragliding
Paragliding disk3.st 800kb Paragliding
Pawn.st 720kb Guild of Thieves, The Pawn
Prince of Persia.st 830kb Prince of Persia 1, 2
Rick Dangerous 2.st 800kb Rick Dangerous 1, 2
Rick Dangerous.st 360kb Rick Dangerous 1, 2
Robocop 2.st 800kb RoboCop 1, 2
Robocop 3 disk1.st 820kb Robocop 3
Robocop 3 disk2.st 820kb Robocop 3
Robocop.st 800kb RoboCop 1, 2
Rock'n Roll.st 400kb Rock'n Roll
Sargon 3.st 720kb Sargon II, III, IV
Savage.stx 1825kb Savage
Screaming Wings.st 720kb Screaming Wings, 1943
Shadow of the Beast II disk1.st 800kb Shadow of the Beast 1, 2
Shadow of the Beast II disk2.st 820kb Shadow of the Beast 1, 2
Shadow of the Beast disk1.st 820kb Shadow of the Beast 1, 2
Shadow of the Beast disk2.st 800kb Shadow of the Beast 1, 2
Sherman M4 [fr].st 720kb Sherman M4
Shufflepuck Cafe.st 729kb Shufflepuck Cafe
Silicon Dreams.st 360kb Snowball, Silicon Dreams Trilogy
Spitfire '40.stx 904kb Spitfire '40
Star Raiders.st 360kb Star Raiders
Star Wars - The Empire Strikes Back.st 720kb Star Wars arcade games
Star Wars.st 360kb Star Wars arcade games
Steel Empire disk1.st 720kb Steel Empire, Fantasy Empires
Steel Empire disk2.st 720kb Steel Empire, Fantasy Empires
Street Fighter 2 disk1.st 810kb Final Fight, Street Fighter
Street Fighter 2 disk2.st 810kb Final Fight, Street Fighter
Street Fighter 2 disk3.st 810kb Final Fight, Street Fighter
Street Fighter.st 720kb Final Fight, Street Fighter
Strip Poker II.st 360kb Strip Poker
Strip Poker.st 720kb Strip Poker
Stunt Car Racer.st 360kb Stunt Car Racer
Tempest.stx 911kb Livewire 1, 2, Tempest, Tempest 2000
Tetra Quest.stx 880kb Tetra Quest
Trailblazer.st 420kb Trailblazer
Volfied.st 800kb Qix, Volfied
Vroom datadisk.st 720kb Vroom
Vroom.st 800kb Vroom
Winter Olympiad 88.st 729kb Winter Olympiad 88
Wrath of the Demon disk1.st 820kb Wrath of the Demon
Wrath of the Demon disk2.st 800kb Wrath of the Demon
Wrath of the Demon disk3.st 820kb Wrath of the Demon

 

PC DOS - 127 súborov, 117 hier:
Súbor hry Dĺžka Recenzia Návod?
10th Frame.rar 30kb 10th Frame
African Raiders-01.rar 106kb African Raiders-01
Agent USA.rar 25kb Agent USA
Airlift Rescue.rar 120kb Choplifter
Airstrike USA.rar 277kb ATF II, Airstrike USA
Aladdin -dosbox.rar 1641kb Aladdin
Aladdin -vdmsound.rar 1639kb Aladdin
Alley Cat.rar 31kb Alley Cat
Archon Ultra.rar 1604kb Archon, Archon Ultra
Archon.rar 24kb Archon, Archon Ultra ano
Arctic Moves.rar 753kb Army Moves, Navy Moves, Arctic Moves
Army Moves.rar 51kb Army Moves, Navy Moves, Arctic Moves
Ascendancy -dosbox.rar 33256kb Ascendancy
Ascendancy -vdmsound.rar 33924kb Ascendancy
Atomix.rar 73kb Atomix
BC's Quest for Tires.rar 14kb BC's Quest for Tires
Barbarian 2.rar 356kb Barbarian 1, 2, Death Sword
Battle Command.rar 485kb Carrier Command, Battle Command
Battlezone.rar 44kb Battlezone
Better Dead Than Alien!.rar 200kb Better Dead than Alien!
Block Out.rar 99kb Block Out, Tetris 3D
Bombuzal.rar 90kb Bombuzal
Budokan.rar 718kb Budokan
Carrier Command.rar 257kb Carrier Command, Battle Command
Colossus Chess X.rar 262kb Colossus Chess 3, 4, X
Commando.rar 71kb Los Angeles SWAT, Commando
CyClones -dosbox.rar 5943kb CyClones
CyClones -vdmsound.rar 5942kb CyClones
Death Sword (Barbarian).rar 50kb Barbarian 1, 2, Death Sword
Defender of the Crown.rar 626kb Defender of the Crown
Disc.rar 446kb Disc
Dragon Strike.rar 843kb Dragon Strike
Dyna Blaster.rar 414kb Dyna Blaster
F-15 Strike Eagle 2.rar 394kb F-15 Strike Eagle 1, 2, 3
F-15 Strike Eagle 3.rar 6158kb F-15 Strike Eagle 1, 2, 3
F-15 Strike Eagle.rar 19kb F-15 Strike Eagle 1, 2, 3
Fantasy Empires.rar 4794kb Steel Empire, Fantasy Empires
Flight of the Amazon Queen.rar 6516kb Flight of the Amazon Queen
Frogger II Threee Deep.rar 47kb Frogger, Frogger II
Frogger.rar 17kb Frogger, Frogger II
Games Winter Challenge.rar 560kb The Games: Winter Challenge
Gremlins 2 - The New Batch (Hi-Tech).rar 115kb Gremlins 2: The New Batch
Gremlins 2 - The New Batch.rar 203kb Gremlins 2: The New Batch
Gremlins.rar 36kb Gremlins
Guild of Thieves.rar 619kb Guild of Thieves, The Pawn
Ignition 3dfx patch.rar 297kb Ignition
Ignition dos.rar 10709kb Ignition
Ignition full cd.rar 252155kb Ignition
Ignition patch v.6.56.rar 255kb Ignition
Ikari Warriors 2 Victory Road.rar 328kb Ikari Warriors
Ikari Warriors 3 The Rescue.rar 320kb Ikari Warriors
Ikari Warriors.rar 187kb Ikari Warriors
International Karate.rar 173kb International Karate, World Karate Championship, IK+
Into the Eagle's Nest.rar 67kb Into the Eagle's Nest
Jumpman (remake).rar 252kb Jumpman, Jumpman Junior
Jumpman Lives!.rar 125kb Jumpman, Jumpman Junior
Jumpman.rar 56kb Jumpman, Jumpman Junior
Jungle Hunt.rar 30kb Jungle Hunt, Jungle Boy
Karateka.rar 73kb Karateka
Knights of the Sky.rar 847kb Knights of the Sky
Lemmings 2 - The Tribes.rar 2032kb Lemmings, Oh No! More Lemmings, Lemmings 2: The Tribes
Lemmings.rar 644kb Lemmings, Oh No! More Lemmings, Lemmings 2: The Tribes
Lotus - The Ultimate Challenge.rar 1044kb Lotus Esprit Turbo Challenge, Lotus Turbo Challenge II, Lotus III: The Ultimate Challenge
Masterblazer.rar 1044kb Ballblazer, Masterblazer
Mega lo Mania.rar 1079kb Mega lo Mania
Metal Mutant.rar 405kb Metal Mutant
Millennium - Return to Earth.rar 315kb Millennium 2.2, Deuteros
Miner 2049er.rar 18kb Miner 2049er, Bounty Bob Strikes Back!
Moon Patrol.rar 25kb Moon Patrol
Navy Moves.rar 209kb Army Moves, Navy Moves, Arctic Moves
Nebulus.rar 88kb Nebulus, Tower Toppler
Ninja.rar 59kb Ninja, Ninja Mission
North & South.rar 547kb North & South
Oh No! More Lemmings.rar 250kb Lemmings, Oh No! More Lemmings, Lemmings 2: The Tribes
Oil Imperium.rar 307kb Oil Imperium
Pac-Man.rar 11kb Pac-Mania, Pac-Man a klony
Paragliding.rar 1203kb Paragliding
Pawn.rar 634kb Guild of Thieves, The Pawn
Prince of Persia -dosbox.rar 337kb Prince of Persia 1, 2
Prince of Persia -vdmsound.rar 335kb Prince of Persia 1, 2
Prince of Persia 2 -dosbox.rar 4660kb Prince of Persia 1, 2
Pyrotechnica -dosbox.rar 5614kb Pyrotechnica
Pyrotechnica -vdmsound.rar 5612kb Pyrotechnica
Qix.rar 194kb Qix, Volfied
Rick Dangerous 2.rar 203kb Rick Dangerous 1, 2
Rick Dangerous.rar 216kb Rick Dangerous 1, 2
Robocop 3.rar 4077kb Robocop 3
Robocop.rar 781kb RoboCop 1, 2
Rock'n Roll.rar 415kb Rock'n Roll
RotT shareware -dosbox.rar 3281kb Rise of the Triad: Dark War
RotT shareware -vdmsound.rar 3277kb Rise of the Triad: Dark War
Sargon 3.rar 84kb Sargon II, III, IV
Sargon 4.rar 303kb Sargon II, III, IV
Savage.rar 274kb Savage
ScummVM Flight of the Amazon Queen floppy.rar 6196kb Flight of the Amazon Queen
ScummVM Flight of the Amazon Queen.rar 32171kb Flight of the Amazon Queen
Sharkey's 3D Pool.rar 93kb 3D Pool, Sharkey's 3D Pool
Sherman M4.rar 226kb Sherman M4
Shufflepuck Cafe.rar 467kb Shufflepuck Cafe
Silicon Dreams.rar 150kb Snowball, Silicon Dreams Trilogy
Sky Shark.rar 491kb Flying Shark, Sky Shark, Tiger Attack
Solo Flight.rar 51kb Solo Flight
Star Command Revolution full cd.rar 41565kb Star Command Revolution
Star Command Revolution.rar 9755kb Star Command Revolution
Star Wars.rar 41kb Star Wars arcade games
Steel Empire.rar 963kb Steel Empire, Fantasy Empires
Street Fighter 2.rar 3737kb Final Fight, Street Fighter
Street Fighter.rar 190kb Final Fight, Street Fighter
Strip Poker II.rar 257kb Strip Poker
Strip Poker III.rar 696kb Strip Poker
Strip Poker.rar 58kb Strip Poker
Stunt Car Racer.rar 246kb Stunt Car Racer
Super Street Fighter 2 Turbo.rar 9169kb Final Fight, Street Fighter
Tapper.rar 39kb Tapper
Tempest 2000.rar 476kb Livewire 1, 2, Tempest, Tempest 2000
Tomb Raider full cd.rar 213236kb Tomb Raider
Tomb Raider.rar 20718kb Tomb Raider
Tyrian 2000.rar 7883kb Tyrian 2000
Volfied.rar 391kb Qix, Volfied
Vroom.rar 695kb Vroom
WCLB Golf.rar 359kb Leader Board Golf
Winter Olympiad 88.rar 218kb Winter Olympiad 88
Wrath of the Demon.rar 2054kb Wrath of the Demon
Xmas Lemmings '92.rar 150kb Lemmings, Oh No! More Lemmings, Lemmings 2: The Tribes
Xmas Lemmings '94.rar 186kb Lemmings, Oh No! More Lemmings, Lemmings 2: The Tribes
Xmas Lemmings.rar 210kb Lemmings, Oh No! More Lemmings, Lemmings 2: The Tribes
Zaxxon.rar 11kb Zaxxon, Super Zaxxon

 

PC Windows (abandon + remakes & free) - 72 súborov, 67 hier:
Súbor hry Dĺžka Recenzia Návod?
3D Starstrike.exe 25088kb Star Wars arcade games
Alien Hunt.exe 932kb Alien Hunt
Archon Classic Demo.exe 120735kb Archon, Archon Ultra ano
Atomic.zip 197kb Atomix
Atomiks.zip 479kb Atomix
Atomix 2004.zip 5924kb Atomix
Back to Aztec.zip 1374kb Aztec
Barbarian Remake.zip 9682kb Barbarian 1, 2, Death Sword
Beertender.exe 252kb Tapper
Beertender2.exe 396kb Tapper
BlockOut ME.zip 880kb Block Out, Tetris 3D
Bombzuka.zip 16843kb Bombuzal
Choplifter 2nd Sortie.zip 878kb Choplifter
DXRick2 v0.80.zip 4630kb Rick Dangerous 1, 2
Diablo & Hellfire Patches.zip 2610kb Diablo
Diablo - Hellfire.iso 421966kb Diablo
Diablo.iso 672404kb Diablo
Dink Smallwood HD.exe 47051kb Dink Smallwood
Dink Smallwood v108.exe 15736kb Dink Smallwood
Encounter.zip 11976kb Encounter!, Backlash
Endurance Kaboom!.zip 1074kb Kaboom!
Final Fight.exe 10615kb Final Fight, Street Fighter
Forbidden Forest 3D full cd.zip 203211kb Forbidden Forest
Forbidden Forest Remake.zip 4843kb Forbidden Forest
FroggerMambo.zip 958kb Frogger, Frogger II
Froggy Ribbit.zip 5747kb Frogger, Frogger II
Gigalomania.msi 24172kb Mega lo Mania
H.E.R.O. Remake.zip 1234kb H.E.R.O.
H.E.R.O. Retro Remake.zip 12557kb H.E.R.O.
Hunter Hunted cd setup.exe 779kb Hunter Hunted
Hunter Hunted full cd.zip 446124kb Hunter Hunted
Hunter Hunted.exe 34181kb Hunter Hunted
International 64k-rate Plus.zip 69kb International Karate, World Karate Championship, IK+
Into the Eagles Nest.zip 10358kb Into the Eagle's Nest
Jet Set Willy.zip 650kb Jet Set Willy, Manic Miner
Jetpac.zip 3834kb Jetpac, Jetman, Jetboy
Jetpak - Solar Crisis.exe 2695kb Jetpac, Jetman, Jetboy
Karateka Remake.zip 15077kb Karateka
Kennedy Approach.exe 3138kb Kennedy Approach
Last Starfighter.exe 21738kb Last Starfighter, Star Raiders 2
Lemmins.exe 8565kb Lemmings, Oh No! More Lemmings, Lemmings 2: The Tribes
Lunar Rescue.exe 836kb Stellar Shuttle, Lunar Rescue
Manic Miner Remake.exe 292kb Jet Set Willy, Manic Miner
Manic Miner.zip 482kb Jet Set Willy, Manic Miner
MegaMania.exe 1037kb Megamania
Megamania-PC.zip 472kb Megamania
Millennium.zip 7068kb Millennium 2.2, Deuteros
Miner 2049er Again.zip 4167kb Miner 2049er, Bounty Bob Strikes Back!
Moon Patrol - New Path.zip 16875kb Moon Patrol
Moon Patrol Remake.zip 1711kb Moon Patrol
Nam.zip 10214kb Barbarian 1, 2, Death Sword
Nebulous.zip 1945kb Nebulus, Tower Toppler
Nightmare Creatures full cd.zip 576688kb Nightmare Creatures
Nightmare Creatures patch v12.zip 712kb Nightmare Creatures
Nightmare Creatures.zip 68326kb Nightmare Creatures
Olympic Skier Remake.zip 3278kb Olympic Skier, Skiing
Quest for tires PC.exe 5771kb BC's Quest for Tires
Rick32kb.zip 33kb Rick Dangerous 1, 2
Robocop 2D.zip 12437kb RoboCop 1, 2
Robocop 2D2.zip 15756kb RoboCop 1, 2
Seafox.zip 3181kb Seafox
Speed Demons.zip 37783kb Speed Demons
Spiky Harold.zip 9186kb Spiky Harold
Star Wars.zip 12336kb Star Wars arcade games
Starwars_thebattleofendor_v21.exe 16786kb Star Wars arcade games
Starwars_thebattleofyavin_v11.exe 14652kb Star Wars arcade games
SundayDrivers.exe 28356kb Sunday Drivers
Tomb Raider advanced installer XP.zip 4175kb Tomb Raider
Tomb Raider install Win7 VDMSound.exe 3275kb Tomb Raider
Typhoon 2001.zip 5223kb Livewire 1, 2, Tempest, Tempest 2000
XRick.zip 1605kb Rick Dangerous 1, 2
Zaxxon Retro Remake.zip 534kb Zaxxon, Super Zaxxon

 

Browser games (remakes & free) - 9 súborov, 9 hier:
Súbor hry Dĺžka Recenzia Návod?
Battleships General Quarters.swf 370kb Battleships
Crystal Castles.swf 1225kb Crystal Castles
Frogger.swf 248kb Frogger, Frogger II
Froggergame.swf 314kb Frogger, Frogger II
Jetpac.swf 3385kb Jetpac, Jetman, Jetboy
MissileCommand.swf 687kb Missile Command
Moon Patrol Flash.swf 191kb Moon Patrol
Prince of Persia.swf 479kb Prince of Persia 1, 2
Rick Dangerous.swf 899kb Rick Dangerous 1, 2

 

Mobile games - 1 súborov, 1 hier:
Súbor hry Dĺžka Recenzia Návod?
Gigalomania.apk 26002kb Mega lo Mania
Novinky:

28.6.2020Už bol najvyšší čas začať znovu niečo s touto stránkou robiť. Zatiaľ som nepridal žiadnu novú recenziu, ale nejaké som aktualizoval, rozšíril a pridal som k nim zopár nových verzií hier a takisto aj nejaké originálne manuály. Pozrite si recenzie Zombies, Realm of Impossibility, Leader Board Golf a Moon Patrol.

15.9.2018Pridal som sem ďalšie dve svoje staré hry aj s popismi. Prvá je variácia na Meteors s názvom Fire Birds, druhá je akýsi remake či pokračovanie mojej staršej hry, len v oveľa lepšom grafickom kabáte UFO hunt 2. Veď stiahnite, skúste... ;-)

22.5.2018Tentoraz len také menšie novinky. Máme tu dve "nové" hry na 8-bitové ataríčko z mojej vlastnej produkcie. Najskôr už dávnejšie zverejnenú strelnicu z divokého západu Outlaws a teraz aj moju verziu slávneho "červíka" Wurmi.

21.2.2018Konečne som všetky recenzie na webe upravil na nový štandard, keď sa obrázok po kliknutí na náhľad otvorí v plnej veľkosti. Množstvo obrázkov som pri tom vymenil za nové a veľa nových som aj popridával. Proste teraz to celé vyzerá podstatne lepšie. Taktiež som opravil staré mŕtve linky na externé súbory a prepojenia na iné weby.

9.2.2018Pribudli nám tu dve nové recenzie na 8-bitové Ataríčka. Najskôr helikoptérová záchranná akcia Hijack! a hlavne slávne strieľačky Los Angeles SWAT a Commando. Okrem toho som pridal nejaké verzie hier k starším recenziám: Battleships na malé ataríčko a Miner 2049er na dosovské PC.

| staršie >

 

Odkazovník

Caine02.05.2021, 1231Nevidím tu hru "Starquake", mám, ale bez návodu

Gandalf01.05.2019, 1933Ale osobne by som ti odporúčal zabudnúť na kazeťák a kúpiť si nejakú modernú perifériu ako napríklad SIO2SD.

Gandalf01.05.2019, 1930Ahoj, Jaro. No toto bude asi problém. Neviem o žiadnom archíve zvukových súborov, ktoré by bolo možné nahrať na kazety. Skús pozrieť ponuky na nejakých online bazároch, možno tam niekto hry na kazetách ponúka.

Jaro30.04.2019, 1151Zdravím. Kde by som mohol stiahnuť waw súbor na Atari EX mam magnetofón ale žiadne hry. Jaro

Gandalf20.03.2019, 1628Ospravedlňujem sa za niekoľkodňový výpadok, keď stránka nefungovala. Boli to technické problémy, ktoré som nevedel ovplyvniť :-D

Gandalf12.05.2017, 0943Thanks Odds

Odds10.05.2017, 2037I have bookmarked atarihry.sk it's awesome

Gandalf11.04.2017, 1732Díky... tak takáto reakcia poteší úplne najviac, ďakujem. A pravdaže budem v tejto stránke pokračovať, ešte je v tých mojich rebríčkoch obrovské množstvo hier, o ktorých chcem napísať.

Marco10.04.2017, 2122Ahoj Gandalf. Ani neviem ako som tu zabludil a chcem ti podakovat za vsetky tie recenzie na hry na Atari XL a tiez ST. Vratilo mi to vela super spomienok na stare dobre casy :) Vela zdaru a prosim pokracuj s pisanim aj nadalej! :)

Gandalf18.02.2017, 0916Dostali sme sa cez 500! ;-)

Gandalf22.12.2016, 1102Začal som pracovať na takej menšej úprave enginu, aby sa obrázky po kliknutí otvorili aj väčšie. Zatiaľ je to len v blogu, ešte dnes to dám aj do článkov a postupne to budem integrovať aj do recenzií a chcem vlastne väčšie obrázky spätne nahrať do všetkých recenzií.

Gandalf04.11.2015, 0812No, server mi už beží na rýchlejšej linke, takže to snáď bude pri sťahovaní hier aj poznať.

peter08.10.2015, 13081 pozicany pc sharp mz 821 rok 87 nazaklade neho kupa atari 130xe ale ani podnes premna nemal taku hodnotu z viac ako 4000 hier ako sarp z asi 10 per. hier co ma. kvoli hier ktore nema ani po 28 rokoch manic miner knigcast advoka z sarpa je to bieda

Gandalf04.10.2015, 1125Poliaci pripravovali port Manic Minera na 8-bitové Atari, ale neviem v akej fáze to je, či to vôbec bude. Asi to budeš musieť naprogramovať ty sám :-D

peter02.10.2015, 1130preco nigto nespravy pre atari hru manic miner

Gandalf15.05.2015, 1618Kúpim hry na všetky počítače a herné konzoly Atari, hlavne na Jaguara. Takisto kúpim aj akýkoľvek hardvér Atari. Ponúknite cenu. Píšte na milan.skoluda@gmail.com.

Gandalf11.08.2014, 1408Dlhé súbory ako sú full CD verzie hier a podobne, môžete stiahnuť z Hellshare aj z Megarapidu.

Gandalf09.06.2014, 0754Obnovil som downloady dlhých súborov na Hellshare. Na iných serveroch momentálne nie sú, ale pracujem na tom.

Gandalf29.01.2014, 1417Hmmm... Osemdesiate roky s Ataríčkami... čistá nostalgia :-)

emer1329.01.2014, 0217Vdaka za tento web. Zazil som tu dobu, kedy sme boli nadseni ataristi. Zazil som skvely Atari klub v Hodonine. Dnes len nostalgicky spominam ake to vsetko bolo vzrusujuce. Som rad, ze som to mohol zazit. Dokonca som si rozne artefatky z tej doby scho

Gandalf15.01.2013, 1226Tak to hej. A stojí za to dohrať ju celú, aj keď je to pekelne dlhé a navyše sa nedá sejvovať, len automaticky sa ukladá pri každom prechode medzi sektormi.

Methat13.01.2013, 2311Jój, Star Command je jedna z tých stratégii, ktorej demo som obohrával stále, dík za pridanie :) a súhlasím - je málo známa, ale za to kvalitná...

Gandalf07.11.2012, 1058Tak to som rád, že som pomohol. Starfighter... jedna z mojich najobľúbenejších... škoda, že je dosť jednoduchá a nemá aspoň 10x dlhší herný čas :-)

Genial06.11.2012, 1124Moc diky za stranky. Navod na Last Starfightera mi udelal vylozene radost, nemohl jsem si vzpomenout - jak prepinat zbrane... Vecer to hned zkusim...

Meno (max.18 znakov):

Odkaz:

Spočítaj: 9 + 5 =

 

Môžeš tu zanechať krátky odkaz. Obsah je 20 odkazov a staré sa automaticky mažú. Ak máš záujem napísať niečo trvalejšie, použi radšej návštevnú knihu.

 

Facebook:

Ak sa vám tieto stránky páčia, nehanbite sa a kliknite na Like :-)

 

Inzercia:

Zháňam hry na cartridges na všetky počítače a herné konzoly Atari, ale hlavne na Jaguara. Takisto kúpim aj akýkoľvek hardvér Atari. Ak sa vám niekde na pôjde, alebo v pivnici povaľuje niečo so značkou Atari, kontaktujte ma a navrhnite cenu, určite sa dohodneme. Píšte na milan.skoluda@gmail.com, alebo zavolajte na číslo +421 905 212216.

Počítadlo: